🔳 ویترین خدمات شرکت تراز اندیش
 • 🔳 مدیریت مالی

  مدیرمالی ، در این آیتم می پردازیم به حرفه ی کلیدی و مهم مدیریت مالی در مجموعه و نیز درباره تاثیرگذاری این خدمت در کسب و کار که چه بسیار ری اکشن قوی یا ضعیف انجام شدن آن در قامت و چهره ی مجموعه نمایان می شود. ممنون می شویم ادامه مطلب را پایین در قسمت توضیحات تکمیلی دنبال کنید ..

  فروردين 23, 1400, 2:58 ب.ظ

 • 🔳 آموزش

  آیتم آموزش درچندین کار امورحسابدار ی قابل ارائه است. در توضیحات تکمیلی به شرح این موارد خواهیم پرداخت.

  فروردين 23, 1400, 3:21 ب.ظ

 • 🔳 خدمات حسابرسی

  از برگزیده تزین خدمات مالیاتی می توان از حسابرسی داخلی یک مجموعه نام برد. انجام حسابرسی در موارد متعددی کاربرد دارد و درواقع بعد از حسابرسی و تهیه گزارشات مربوطه راه برای هراقدام بعدی مهیا است و چه بسا برخی از خدمات را انجام شده در دست داریم. ممنون می شویم ادامه مطلب را پایین در قسمت توضیحات تکمیلی دنبال کنید ..

  فروردين 23, 1400, 3:01 ب.ظ

🔳 ویترین مقالات شرکت تراز اندیش
 • 🔳 گنج پنهان در صحت روابط امور حسابداری

  آیتم آموزش درچندین کار امور حسابدار ی قابل ارائه است. در اطلاعات تکمیلی به شرح این موارد خواهیم پرداخت.

  23 فروردين 1400

 • 🔳 حسابرسی و خدمات مربوطه

  از برگزیده تزین خدمات مالیاتی می توان از حسابرسی داخلی یک مجموعه نام برد. انجام حسابرسی در موارد متعددی کاربرد دارد و درواقع بعد از حسابرسی و تهیه گزارشات مربوطه راه برای هراقدام بعدی مهیا است و چه بسا برخی از خدمات را انجام شده در دست داریم.

  23 فروردين 1400

 • 🔳 شش کاربرد نرم افزار CRM

  سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در کاهش هزینه ها و افزایش سود از طریق سازماندهی و مکانیزاسیون فرآیندهای کسب وکار به شما کمک می کند. و از این طریق باعث افزایش رضایت و وفاداری مشتریان در زمینه های فروش

  23 فروردين 1400

امورحسابداری