گروه مقالات شرکت ترازاندیش

  • آیتم آموزش درچندین کار امور حسابدار ی قابل ارائه است. در اطلاعات تکمیلی به شرح این موارد خواهیم پرداخت.
    23 فروردين 1400
  • از برگزیده تزین خدمات مالیاتی می توان از حسابرسی داخلی یک مجموعه نام برد. انجام حسابرسی در موارد متعددی کاربرد دارد و درواقع بعد از حسابرسی و تهیه گزارشات مربوطه راه برای هراقدام بعدی مهیا است و چه بسا برخی از خدمات را انجام شده در دست داریم.
    23 فروردين 1400
  • سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در کاهش هزینه ها و افزایش سود از طریق سازماندهی و مکانیزاسیون فرآیندهای کسب وکار به شما کمک می کند. و از این طریق باعث افزایش رضایت و وفاداری مشتریان در زمینه های فروش
    23 فروردين 1400