موضوع جستجو: حسابداری - ۶ مورد پیدا شد

۱ . شرکت حسابداری ترازاندیش با مدیریت مهندس تمسکنی مشاور و مجری امور مالیاتی و حسابداری : رشته ی حسابداری را انتخاب می کردم رسیدم. بنده نزدیک به سه سال را به صورت کارآموز در یک شرکت بزرگ حسابرسی حسابداری گذراندم که اگرچه از جهاتی سخت گذشت
۲ . روابط امور حسابداری : نرم افزار حسابداری است و اشخاصی که تحت عنوان شرکت یا یک حسابدار کامل مشغول به کار هستند قالبا با اکثر نرم افزارهای حسابداری کار کرده اند و بطور کلی
۳ . 🔳 آموزش : نرم افزارهای حسابداری کار کرده اند و بطور کلی می توان گفت حسابداری که به درک کلیات نرم افزارها رسیده باشد برایش تفاوتی ندارد چه برند یا اسمی از نرم افزار پیش
۴ . 🔳 مدیریت مالی : در حیطه حسابداری و مالیاتی عنوان مدیرمالی است. و هر حسابداری باید ویژن و هدف خود را توانایی انجام قوی و با دیسیپرین مدیریت مالی یک شرکت ، کارخانه و
۵ . امورمالیاتی و حسابداری :
۶ . مربوط به حسابداری :