موضوع جستجو: مالیاتی - ۸ مورد پیدا شد

۱ . مجری امور مالیاتی و حسابداری09126621824 : http://tarazandish.com/htmls/upload/p0Ot0_ZNYPsVIAx4m5Zbj4rL28ApQLOf درباره ی من :     شرکت ترازاندیشان با عنوان مشاور و مجری امورمالیاتی و حسابداری تراز اندیش با مدیریت مهندس مصطفی تمسکنی دارای بیش از ده سال تجربه مفید در تمامی موارد
۲ . 🔳 خدمات حسابرسی :   همانطور که می دانیم انجام خدمات حسابرسی و گزارشات مربوطه بر عهده موسسات حسابرسی می باشد که مجوز تاسیس آنها دارای شرایط راحتی نیست، اما همان خدمات توسط
۳ . 🔳 مدیریت مالی : حسابداری و مالیاتی عنوان مدیرمالی است. و هر حسابداری باید ویژن و هدف خود را توانایی انجام قوی و با دیسیپرین مدیریت مالی یک شرکت ، کارخانه و هر شکلی
۴ . 🔳 تهیه صورتهای مالی : کلیه قوانین مالیاتی مطلع بوده و امور مربوط به ان را در نهایت دقت انجام دهند . برای دسترسی به این هدف یکی از راهها استفاده از خدمات شرکتها و موسسات
۵ . 🔳 کنترل کیفی : سازمان های مالیاتی از اهمیتی ویژه ای برخوردار است . نگهداری فاکتور های خرید ، صدور فاکتور های فروش ، نحوه هزینه کرد سرمایه شرکت همه و همه در حفظ
۶ . سازمان امور مالیاتی :
۷ . بالا بردن سئو tarazandish امورمالیاتی و حسابداری :
۸ . مشاور و مجری امورمالیاتی و حساداری ترازاندیشان :