موضوع جستجو: مدیریت مالی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ترازاندیش با مدیریت مهندس تمسکنی مشاور و مجری امور مالیاتی و حسابداری09126621824 : اندیش با مدیریت مهندس مصطفی تمسکنی دارای بیش از ده سال تجربه مفید در تمامی موارد مورد نیاز بازار روز کشور افتخار خدمات دهی در کلیه امورحسابداری که ریز آن را
۲ . مدیریت مالی : با دیسیپرین مدیریت مالی یک شرکت ، کارخانه و هر شکلی از کسب و کار که باشد معطوف کند.  مهم‌ترین کار مدیرمالی همگام شدن با پیشرفت تکنولوژی و فناوری است، که