موضوع جستجو: حسابداری - ۱۰ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . شرکت حسابداری ترازاندیش با مدیریت مهندس تمسکنی مشاور و مجری امور مالیاتی و حسابداری : رشته ی حسابداری را انتخاب می کردم رسیدم. بنده نزدیک به سه سال را به صورت کارآموز در یک شرکت بزرگ حسابرسی حسابداری گذراندم که اگرچه از جهاتی سخت گذشت
۳ . 🔳 آموزش : نرم افزارهای حسابداری کار کرده اند و بطور کلی می توان گفت حسابداری که به درک کلیات نرم افزارها رسیده باشد برایش تفاوتی ندارد چه برند یا اسمی از نرم افزار پیش
۴ . 🔳 مدیریت مالی : در حیطه حسابداری و مالیاتی عنوان مدیرمالی است. و هر حسابداری باید ویژن و هدف خود را توانایی انجام قوی و با دیسیپرین مدیریت مالی یک شرکت ، کارخانه و
۵ . 🔳 انجام امورات جاری :
۶ . سیستم حسابداری : تیتر:  مشاوره در انتخاب در خرید در نصب و پشتیبانی در چینش حساب و بروزرسانی
۷ . 🔳 کنترل کیفی : مالی و حسابداری به عنوان یک ناظر می توانند کلیه نواقص و خلاهای مالی را در سازمان ها شناسایی و منابع و نقطه شروع انها را تعیین و در حل
۸ . 🔳 تهیه صورتهای مالی : توسط واحد حسابداری شرکت ها تهیه شود مانند ترازنامه ، صورت سود وزیان ، صورت سود وزیان جامع ، صورت جریان وجوه نقد هستند . ترازنامه وضعیت مالی شرکت یا
۹ . امورمالیاتی و حسابداری :
۱۰ . مربوط به حسابداری :